Machines met verbeeldingskracht: Een kunstmatige realiteit

Kunstmatig intelligente systemen hebben het afgelopen decennium een sterke ontwikkeling doorgemaakt. In de afgelopen jaren neemt daarbij de kwaliteit van verschillende, door AI gedreven generatieve software toe. Dat zijn verschillende soorten kunstmatig intelligente systemen die zelf content kunnen genereren zoals videobeelden, stemmen, foto’s en teksten.

Vooral interessant zijn de de generative adversarial networks of GAN’s, systemen die nieuwe data genereren van een verrassend hoge kwaliteit. Die technologie maakt grote stappen vooruit en geeft machines een vonk van verbeeldingskracht.

Mijn nieuwe rapport: Machines met verbeeldingskracht: een kunstmatige realiteit schetst de betekenis van deze nieuwe technologie en de bredere trend van ‘door machines gegenereerde content’.
Boek deze lezing

Daarbij benoem ik zowel de vele prachtige ontwikkelingen, mogelijke toepassingen van de technologie en trends die we kunnen verwachten op dat gebied. Generative AI-software als ideeënmachine.

AI-Software heeft in de afgelopen jaren steeds meer menselijke vaardigheden van ons overgenomen zoals kijken, luisteren, spreken en lezen. En nu worden de eerste veelbelovende stappen gezet op het gebied van de verbeeldingskracht. Generatieve AI-software wordt dan onze creatieve assistent en onze uitvinder.

Deepfake technologie

Maar zoals elke technologie kunnen deze technieken ook worden misbruikt. Zoals bij het verschijnsel deepfake, de inzet van generative AI technology voor het creëren van nepinformatie.

In deze lezing laat ik ook zien hoe kunstmatig gecreëerde tekst, beeld, video en audio kunnen worden ingezet voor criminele doeleinden, waaronder chantage, beïnvloeden van verkiezingen, toebrengen van reputatieschade en om de tuin leiden van biometrische herkenning.

In potentie kan deepfake-technologie op eenvoudige wijze een tsunami aan nepnieuws opleveren en daarmee sociale onrust genereren, het vertrouwen in de journalistiek ondermijnen of een apathie bij de consument opwekken voor nieuwsfeiten.

… In het algemeen creëert generatieve AI-software een nieuwe digitale wereld met nieuwe content, nieuwe ideeën en nieuwe gevaren. Nu de scheidslijn tussen de virtuele en fysieke wereld steeds dunner wordt en illusie en realiteit steeds meer in elkaar overlopen, is het onderscheid steeds lastiger te maken tussen echt en nep. Machines met verbeeldingskracht creëren zo een kunstmatige realiteit.
Boek deze lezing

Mijn klanten