Commerciële bedrijven zitten gemiddeld genomen dicht op de markt: ze houden de bewegingen goed in de gaten omdat het vrijwel direct van invloed is op hun verdienmodel. Doel: extra winst maken of de dreiging van extra kosten of een faillissement voorkomen.

De gemeentewereld zit natuurlijk heel anders in elkaar. Primaire taak is het dienen van de burger en het uitvoeren van wetten.

Er zijn verschillende technologische trends die ook interessant zijn voor een gemeente. Je kunt denken aan kunstmatige intelligentie, conversational systems, social media, internet of things, big data, bitcoin Blockchain, cloud computing, virtual / augmented reality en mobile internet.

Waar en wanneer zijn deze technologische trends nou van invloed op de taken en verantwoordelijkheden van een gemeente? Waar kunnen ze efficiëncy bevorderen, het werk prettiger maken, het contact krijgen met burgers vergemakkelijken, het mogelijk maken om sneller ideeën op te halen uit de buitenwereld en om interessante informatie te halen uit digitale data waarop gestuurd kan worden, et cetera.

Bijvoorbeeld: Blockchain

Veel gemeenten zien bijvoorbeeld nog niet de potentie van bitcoin blockchain. Dat is een globaal, decentraal gedistribueerd grootboek waarbij vele duizenden computers wereldwijd werken aan de verwerking van transacties. Over de inhoud van het grootboek hebben ze ondubbelzinnig overeenstemming. Ze bezitten allemaal een eigen en identieke kopie van het grootboek.

Aan iedere grootboek-transactie kun je digitale “eigendommen” koppelen. Je kunt dus zo een wereldwijde decentrale database van bezittingen en transacties maken.

Denk daarbij ook aan de registratie van kentekens, rijbewijs, trouwacte, diploma’s, eigendomsbewijzen van vast goed et cetera. Het is een nieuwe vorm van transactietechnologie.

Dankzij deze techniek kunnen wij onderling (decentraal) alles wat digitaal is snel, veilig, waterdicht en ondubbelzinnig van eigendom laten wisselen.

Dit zou dus ook relevant kunnen zijn bij de uitgifte van paspoorten, het rijbewijs of identiteitskaart. Of het juridisch bindend maken van documenten of overeenkomsten. Ook het registreren van eigendom van onroerend goed. En ook een versimpeling van de vergunningen en aktes ligt binnen handbereik. Met deze nieuwe technologie kun je de herkomst van de bepaalde goederen garanderen. Theoretisch zou je zelfs een huwelijksvoltrekking kunnen uitbesteden aan burgers zelf. Vanaf hun eigen computer met DigiD en de blockchain. Alles wat in de blockchain staat is immers ondubbelzinnig vastgelegd.

Programmeerbaar geld

Ook faciliteert deze nieuwe technologie programmeerbaar geld. Je kunt bepaalde budgetten oormerken. Je kunt bijvoorbeeld burgers zelf zorg laten inkopen bij vooraf bepaalde partijen. Ook kun je bij het uitkeren van de bijstand de huur en zorgverzekeringspremie “voorprogrammeren”. Zo voorkom je nieuwe klanten voor de schuldhulpverlening. Je kunt ook regelen dat een subsidie die bijvoorbeeld besteed dient te worden aan muziekinstrumenten, ook enkel en alleen daar aan wordt uitgegeven.

Dit is slechts een voorbeeld van een technologische trend die relevant is voor een gemeente. Maar ook Internet of Things is een belangrijke trend: fysieke spullen verbonden met het internet. Sensoren als zintuigen van de mens: nooit moe en sneller en accurater dan bij mensen. Onderhoud, schoonmaak en reparatie kunnen veel beter worden ingepland en kostenefficiënter worden uitgevoerd.

Kunstmatige intelligentie

Wat te denken van robots en kunstmatige intelligentie die bepaalde taken van ambtenaren gaan overnemen of ambtenaren gaan aanvullen in hun taken? Er zijn al slimme robots die de personeelsplanning doen en interne chatbots die je als ambtenaar vragen kunt stellen over HRM gerelateerde vragen zoals salarisstrook, vakantiedagen, verlenging van het arbeidscontract en functioneringsgesprek. Kunstmatige intelligentie als toekomstige collega? of als RoboBoss? Het is niet ondenkbaar en niet onwaarschijnlijk.

Wilt u uw gemeente futureproof maken? Neem dan contact met me op!
Neem contact met me op!

Mijn klanten