Toekomst van werk

Wordt ons werk overgenomen door robots? Of door kunstmatig intelligente systemen? Hoe gaan we om met computers die steeds slimmer worden en overduidelijk taken van ons kunnen overnemen? Wat wordt de impact op werk? Hoe gaan we om met computers die kunnen kijken, luisteren en spreken? Hoe gaan we om met de toenemende druk op de arbeidsmarkt en de werkende bevolking? Kan iedereen die verandering aan? Hoe ziet ons werk er over 10 jaar uit? Wat kunnen we sowieso blijven doen en wat niet? Wat gaat logischerwijs worden overgenomen door digitale technologie? En wat niet? Welke vaardigheden willen we behouden als mensen? Is dat terecht? Wat wordt de rol van ons als mens in de steeds sneller veranderende digitale wereld? De toekomst van werk houdt ons allen bezig..

U hoort het allemaal in deze interessante, wervelende en compacte lezing. Tal van voorbeelden, bespiegelingen, vragen en antwoorden. Door mijn enthousiasme en mijn deskundigheid op dit gebied, wordt deze lezing altijd hoog beoordeeld!

Toekomst van werk

……Dat fysieke robots ons werk overnemen is helder en vaak handig. Taken die saai, vies en gevaarlijk zijn laten we met een gerust hart over aan het groeiende leger van robots.  De International Federation of Robotics voorspelt dat er 1,7 miljoen nieuwe robots zullen worden geïnstalleerd tot het jaar 2020.

Maar ook ons denkwerk wordt overgenomen. Alle cognitieve werkzaamheden waarover je niet meer dan een seconde hoeft na te denken worden in de toekomst overgenomen door intelligente systemen. Door de digitalisering en nieuwe ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, robotica, cloud computing, mobiel internet, platformen, het Internet of Things, sensoren en Bitcoin Blockchain wordt onze omgeving steeds intelligenter. Dit gaat ook zijn impact hebben op de arbeidsmarkt.

In hoog tempo komen er bijvoorbeeld kuinstmatig intelligente systemen op de markt die werkzaamheden overnemen die gebaseerd zijn op waarneming. Ze kunnen dat beter en sneller dan mensen. Een systeem is nooit moe, hoeft niet op vakantie en kan veel sneller en accurater data genereren en resultaten produceren dan mensen.

Nieuwe banen

Er zullen echter ook veel nieuwe banen ontstaan, maar die zijn lastiger te herkennen dan de banen die verdwijnen. Een derde van de nieuwe banen in de VS van de afgelopen 25 jaar bestond bijvoorbeeld voor die tijd niet of nauwelijks. Voor iedere werkende worden aanpassingsvermogen en flexibiliteit cruciaal.

Nieuwe banen van de toekomst zijn bijvoorbeeld: 

De IT klusjesman voor thuis. Deze zorgt ervoor dat je slimme assistent, slimme huis, slimme horloge, slimme thermostaat allemaal goed met elkaar gaan communiceren. 

De vrachtwagenchauffeur van de toekomst gaat op afstand vrachtauto’s bedienen die de complexere routes niet zelfstandig kunnen doen (Binnenstad). Dat kan vanachter een stoel met 6 schermen, of in Virtual Reality.

Ook zijn er mobiele vrachtwagenchauffeurs die zich laten oppikken door de zelfrijdende vrachtauto om fysiek in de cabine te gaan zitten en vervolgens een complex gedeelte van de route rijden. Als een soort vliegende keeper chauffeur. Samengevat: kunstmatige intelligentie doet de saaie stukken: vrachtwagenchauffeur doet de moeilijke stukken.

Wat brengt de toekomst?

Meer in het algemeen zullen we moeten wennen aan een leven buiten de comfortzone. We moeten ons afvragen wat wij mensen wel goed kunnen en wat niet. De toekomst is niet zeker. We weten niet of ons werk over tien jaar nog bestaat. Vaste banen, zekerheid tot je pensioen: het gaat allemaal geleidelijk verdwijnen. Dat levert discomfort op en dat moeten we accepteren en verdragen.

  • Wat kunnen robots nu al en hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst?
  • Wat kunnen slimme computers nu al en hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst?
  • Welke banen blijven en welke niet?
  • Welke taken worden overgenomen door robots of computers?
  • Hoe ziet de arbeidsmarkt van de toekomst eruit?
  • Is er straks werk voor iedereen? Of is een basisinkomen onvermijdelijk?

Lees het uitgebreide blog hieronder

Lezing Toekomst van werk

Deze lezing geeft een helder inzicht in de toekomst van werk en schetst het verloop. Kijken naar de impact van technologie op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Mijn lezingen bevatten altijd veel recente praktijkvoorbeelden. Inspirerend, enthousiast, nuchter en begrijpelijk voor het voetlicht gebracht. Geen science-fiction, maar een heldere blik in de toekomst.

“Soms heb je geluk en komt heel toevallig een spreker op je pad die op een speelse wijze de nodige dynamiek in kan brengen bij je ICT-kwartaal meeting. Jarno heeft niet alleen op een leuke humoristische wijze de nieuwste IT-trends over het voetlicht gebracht maar ook de nodige discussies losgemaakt over de bright en dark sides van de steeds verdergaande automatisering. Hij is daarbij zelfs geslaagd om de koppeling te maken naar onze bedrijfsvoering en heeft op die manier bijgedragen aan een geslaagde middag. Ben Vester, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Boek deze lezing

Jarno Duursma is trendwatcher digitale technologie en auteur van 4 boeken, onder andere over Bitcoin Blockchain en kunstmatige intelligentie. Met zijn bedrijf Studio Overmorgen bevindt hij zich in de frontlinie van de nieuwste digitale ontwikkelingen. Hij is alumnus van het gerenommeerde opleidingsinstituut Singularity University in Silicon Valley.

Jarno is een veelgevraagd spreker met hoge beoordelingen. Hij is veelvuldig te zien in dagbladen en landelijke media zoals EenVandaag, BNR nieuwsradio, de Volkskrant en het Financieele Dagblad.

Lees hieronder mijn uitgebreide blog.

Blog Toekomst van werk

In het tijdperk van kunstmatige intelligentie

Een belangrijk kenmerk van de huidige groeispurt van kunstmatige intelligentie is dat computersystemen taken uitvoeren die eerder waren voorbehouden aan mensen. Ze kunnen dat vaak beter en sneller en doen daarnaast zelfs dingen die mensen niet eens kunnen. Wat zal de impact op de arbeidsmarkt zijn? Welke banen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie en in welke mate? Hoe zal het zijn als dit op grote schaal gebeurt?

Sommige scenario’s zijn heel somber. Ze gaan uit van tientallen miljoenen werklozen die hun baan zijn kwijtgeraakt, met grote sociale ongelijkheid en maatschappelijke onrust tot gevolg. Zo komt er een scheiding tussen mensen die kunnen meesurfen op de golven van de digitale stormvloed en mensen die erdoor worden overspoeld en verdrinken.
Maar er zijn ook andere scenario’s, die juist uitgaan van overvloed en een groei van werkgelegenheid en welvaart, omdat technologie in het verleden ook veel economische vooruitgang heeft gecreëerd. In dit scenario kunnen technologie en mensen het beste van hun capaciteiten inzetten, met welvaart en overvloed tot gevolg.

Vergelijking met vroeger

Welk scenario ook werkelijkheid wordt, wanneer je kijkt naar de impact van nieuwe technologie zijn er twee wezenlijke verschillen met vroeger: de brede impact van cognitieve technologieën en het tempo van verandering.

Brede impact

In het verleden werd meestal één enkele bedrijfstak getroffen door een vernieuwing. De impact van kunstmatige intelligentie is echter veelomvattend. Zoals gezegd grijpt het om zich heen in vrijwel alle branches.
Tijdens eerdere golven van automatisering konden werknemers bovendien van het ene soort routinewerk overstappen op het andere. Maar nu zullen veel werknemers moeten overschakelen van routinematige, ongeschoolde banen naar niet-routinematige, geschoolde banen. Die banen zullen er niet altijd zijn of niet binnen hun bereik liggen. Of werknemers hebben moeite om snel nieuwe taken te leren of oude te ‘ont-leren’, wat grote gevolgen kan hebben voor hen persoonlijk en voor de arbeidsmarkt en samenleving als geheel.

Tempo van verandering

Een ander verschil met eerdere veranderingen op de arbeidsmarkt is het tempo. Terwijl de verschuiving van een landbouweconomie naar het industriële tijdperk tientallen jaren heeft geduurd, gaan de veranderingen in de digitale wereld veel sneller. De exponentiële groei van informatietechnologie zorgt voor een enorme versnelling in technologische vooruitgang. De afstand tussen de cycli van verandering wordt steeds korter. Voor elke nieuwe technologie geldt immers: ‘They are standing on the shoulders of giants.’ Nieuwe bedrijven kunnen voortborduren op wat bestaande technologiebedrijven hebben gemaakt. Elke nieuwe technologische uitvinding is een nuttige toepassing voor een volgende generatie technologie.

De invloed van kunstmatig intelligente technologie zal in de komende jaren significant zijn. Daardoor zullen werknemers meer gespitst moeten zijn op technologische veranderingen om in de toekomst een baan te kunnen hebben. In de toekomst zal er op de arbeidsmarkt meer onzekerheid zijn en de mensen die zich richten op een carrière bij een en dezelfde werkgever, in afwachting van het gouden horloge bij pensionering, zullen veel moeite hebben dit voor elkaar te krijgen.

Overigens, laten we voor de volledigheid niet vergeten dat veel andere factoren dan kunstmatige intelligentie ook van invloed zijn op de toename of afname van banen. Denk aan de groei van de wereldbevolking, de afname van de beroepsbevolking in westerse landen door de vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd in verschillende landen. Maar denk ook aan praktische zaken zoals overheidsregulering rondom nieuwe technologie, juridische (on)mogelijkheden van de flexibilisering van arbeid en snelheid van adoptie van nieuwe technologie.

In het nieuwe speelveld zien we drie soorten banen ontstaan: risicobanen, banen waarin kunstmatige intelligentie en mensen elkaar aanvullen en volledig nieuwe banen.

1. Risicobanen

Wereldwijd is het al heel lang gebruikelijk dat eenvoudig handwerk door machines kan worden uitgevoerd. Tijdens de industriele revolutie raakte dit in een stroomversnelling. Inmiddels hebben robots veel van onze fysieke taken overgenomen, waardoor we zijn bevrijd van veel ongezond en gevaarlijk werk.
De opkomst van kunstmatig intelligente systemen lijkt in het verlengde te liggen van deze ontwikkeling, maar in werkelijkheid is er iets anders aan de hand: voor het eerst zijn er machines die niet onze fysieke, maar onze cognitieve vaardigheden evenaren of overnemen. Slimme machines kunnen zien en horen, en afbeeldingen, spraak, teksten en gezichten herkennen. Tevens kunnen ze grote hoeveelheden ongestructureerde data doorploegen op zoek naar patronen of nieuwe inzichten. Kunstmatige intelligentie kan veel wat wij niet kunnen – sneller, accurater en 24 uur per dag, zeven dagen per week. Uit een rapport van het adviesbureau PwC blijkt dan ook dat dertig procent van de banen in Groot-Brittannië bedreigd worden door kunstmatige intelligentie.
Het gaat niet zozeer om de vraag of het werk ‘met de handen wordt gedaan’ (zoals vroeger), maar door de vraag of het routinematige handelingen zijn. Machines zijn al langer in staat veel soorten routinematig handwerk te verrichten. Ze kunnen nu ook routinematig ‘denkwerk’ uitvoeren. Daarmee is het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk geworden dat technologie taken gaat overnemen van hooggeschoolde medewerkers.

Welke banen staan het meest op de tocht? Wat voor soort werk loopt het grootste risico te worden overgenomen door kunstmatige intelligentie? Deze vraag is aan de ene kant moeilijk en aan de andere kant makkelijk te beantwoorden. Het is eenvoudiger te zien welke banen gaan verdwijnen dan de nieuwe banen te herkennen.

Geautomatiseerde werkzaamheden
Slimme computersystemen kunnen bijvoorbeeld snel en goedkoop deskundige radiologische adviezen geven. Ze kunnen stapels juridische documenten vele malen sneller doorzoeken dan juristen en archiefmedewerkers. Sommige vormen van journalistiek, zoals het schrijven van marktrapporten en sportsamenvattingen, kunnen in principe ook geautomatiseerd worden door kunstmatige intelligentie. Of werk waarvoor het herkennen van spraak of het analyseren van afbeeldingen nodig is, of het ontdekken van patronen in grote hoeveelheden data, of tegelijkertijd veel complexe systemen kunnen bedienen. Het zijn allemaal voorbeelden van werkzaamheden die kunnen worden geautomatiseerd, ook al worden ze nu nog uitgevoerd door hoogopgeleide medewerkers. Dit wil overigens niet zeggen dat deze banen volledig gaan verdwijnen, maar daarover later meer.

Werknemers met relatief makkelijke, routinematige cognitieve taken zijn het meest vatbaar voor de ‘vaardigheden’ van slimme KI-systemen. Denk daarbij aan secretaresses, receptionistes en administratief medewerkers. Maar ook werknemers in de verkoop en de zakelijke dienstverlening, zoals kassières, baliemedewerkers, telemarketeers en accountants moeten rekening houden met verdringing, net als chauffeurs, productiemedewerkers, medewerkers in de groothandel en eenvoudige financiële dienstverleners.

Inspecteurs die schade aan gebouwen onderzoeken, worden bij sommige gebouwen al vervangen door een robot met kwalitatief goede beeldherkenningsalgoritmes. Trouwens, iedereen die in zijn takenpakket het beoordelen van afbeeldingen heeft, moet alert zijn op de ontwikkelingen binnen computer vision. Spraakherkenningssoftware kan nu al real time een uitgeschreven tekst produceren van wat je zegt. Het duurt niet lang voordat je een uitgeschreven transcript van een vergadering of conference-call met meerdere mensen na afloop van de meeting in je inbox hebt zitten. Kunstmatige intelligentie is steeds beter in staat om meerdere mensen in een gesprek te herkennen; hoe zal dit het werk van de notulist veranderen?

Adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en belastingen zullen de storm van de opkomende cognitieve technologieën ook voelen. Slimme computersystemen zullen in staat zijn om hun producten makkelijk met elkaar te vergelijken en een reeds opgemaakte polis te analyseren en samen te vatten. Het afsluiten van een verzekering, lening, leaseplan of hypotheek kan misschien al over een paar jaar via je smartphone. Dat kan omdat afbeeldingherkenningstechnologie (foto van je paspoort), gezichtsherkenningssoftware en biometrische toepassingen van je smartphone (vingerafdruktechnologie) gekoppeld worden aan blockchainachtige systemen en slimme algoritmes, die vervolgens je identiteit verifiëren. Wie weet kun je in de nabije toekomst de RFID-chip (radio-frequency identification) in je paspoort gebruiken om op je smartphone je identiteit te bevestigen.

Het positieve aspect is dat de hiervoor genoemde adviseurs in de toekomst door slimme computersystemen verlost worden van (saai) standaardwerk. Daardoor zal er veel meer een beroep worden gedaan op persoonlijke expertise en het talent om maatwerk te kunnen leveren. In het meest ideale geval wordt het saaie werk gedaan door KI-systemen en het interessante werk door mensen.

Hetzelfde geldt voor advocaten, freelance verslaggevers en vertalers: veel taken die zij nu doen, zullen worden overgenomen door algoritmes en daarom zal er in de toekomst veel meer een beroep worden gedaan op hun expertise en op de mogelijkheid maatwerk te leveren. Daarbij wordt persoonlijk contact tussen opdrachtgever en klant waarschijnlijk van grotere waarde. Want als computersystemen een standaard product kunnen leveren, dan ligt de waarde van de adviseur juist daarin: persoonlijk contact, expertise en maatwerk. Een schijnbaar paradoxale beweging: aan de ene kant meer snelheid, efficiency en technologie, aan de andere kant meer de waardering voor maatwerk, ambachtelijkheid en klantervaring. Maar misschien is het een het logisch gevolg van het ander.

Werkloosheid
Het feit dat kunstmatige intelligentie positieve kanten heeft, betekent niet dat er geen concrete dreiging is voor werkloosheid. De gerenommeerde KI-onderzoeker Andrew Ng zegt in dit verband: ‘Je ziet al dat wat een mens in minder dan een seconde aan denkwerk kan doen, nu of in de nabije toekomst geautomatiseerd kan worden met kunstmatige intelligentie. Dat impliceert niet meteen dat dit veel banen een-op-een kan overnemen. Maar vergeet niet dat er veel banen zijn die eigenlijk bestaan uit heel veel “aan elkaar verbonden taken” die elk slechts een seconde duren. Een baan is als een kralenketting van kleine taken. Neem een beveiliger die gespecialiseerd is in het monitoren van beelden van een beveiligingscamera. Zijn baan is weliswaar best complex, maar kan gefragmenteerd worden in een heleboel kleine taken die allemaal “slechts” een seconde denkkracht vragen. De uitdaging van bedrijven ligt erin om de businessmogelijkheden te herkennen waarin bestaande taken gefragmenteerd kunnen worden in een veelvoud van taken van een seconde.’

Als je het zo bekijkt, zouden de gevolgen van KI systemen voor de arbeidsmarkt en specifieke beroepen wel eens veel ingrijpender kunnen zijn dan veel mensen nu denken. Veel werknemers zouden eigenlijk anders naar hun baan moeten kijken. Ze moeten nadenken over de vraag: wat kan kunstmatige intelligentie nu al en wat is de verwachting? Uit welke kleine of routinematige taken bestaat mijn werk en wat kan eventueel worden overgenomen door een slim computersysteem? Dat geldt óók voor degenen die vroeger in de waan verkeerden dat hun werk nooit geautomatiseerd zou kunnen worden, zoals mensen in juridische of medische beroepen.

We kunnen de ogen niet sluiten voor de dreigende werkloosheid van middelbaar en hoger opgeleide professionals die nu nog werkzaamheden verrichten die in de toekomst gedaan zullen worden door kunstmatige intelligentie. Net zoals na de komst van fysieke robots, de desktopcomputer en smartphones zullen mensen hun baan verliezen.
Het grootste gedeelte van de beroepsbevolking zal echter actief gaan samenwerken met kunstmatig intelligente systemen, waardoor hun werk een andere invulling krijgt.

2. Complementaire banen

Zoals gezegd zijn werknemers met veel routinematige taken vatbaar voor technologische werkloosheid. We moeten ons echter niet alleen richten op wat verloren kan gaan, maar vooral op hoe kunstmatige intelligentie de vraag naar arbeid beïnvloedt. Dat is dus geen zwart-witkwestie, maar een zeer complex speelveld van meerdere factoren. Tijd om eerst wat nuance aan te brengen in de doemscenario’s die rondom technologische werkloosheid bestaan.

Taken
Een baan bestaat meestal uit veel verschillende taken en deze taken zijn lang niet allemaal vatbaar voor vervanging door kunstmatige intelligentie. Dat een belangrijke taak binnen een beroep vervangen kan worden, wil niet zeggen dat de volledige baan op losse schroeven staat. Dat er taken uit het volledige takenpakket kunnen worden overgenomen door kunstmatige intelligentie, betekent dus niet dat het gehele beroep als ‘overbodig’ hoeft te worden bestempeld.
Sommige mensen zullen veel van dit soort ‘kwetsbare’ taken in hun takenpakket hebben, anderen minder. Ook hebben sommige beroepen veel taken die bestaan uit ‘een seconde denkwerk’, wat ook weer van invloed is op de waarschijnlijkheid van verdringing. Volgens onderzoekers van het McKinsey Global Institute kan bijvoorbeeld slechts 23 procent van het takenpakket van advocaten met de huidige technologie worden geautomatiseerd. Zij vermoeden dat het nog wel een decennium zal duren voordat kunstmatige intelligentie in staat zou zijn vrijwel alle werkzaamheden van advocaten over te nemen.

Technologie laat sommige banen verdwijnen, maar veel vaker moet het bestaande werk worden geherdefinieerd en komt er een ander soort werk voor terug, waarbij KI-systemen saaie taken overnemen (of taken waar KI-systemen goed in zijn) en menselijke vaardigheden meer worden aangesproken – dus computertechnologie als aanvulling op bestaande werkzaamheden. Denk daarbij aan het creëren van efficiency, snelheid, inzichten en overzicht. De rol van de bestaande professional verandert daardoor, maar het werk zal vaak niet verdwijnen.

Mens en computer
Mens en computer gaan elkaar steeds meer aanvullen in elkaars unieke kracht. Kwaliteiten van slimme computersystemen, zoals het doorspitten van grote hoeveelheden tekst, het herkennen van patronen uit grote hoeveelheden data, het herkennen van objecten uit video’s en afbeeldingen, het doen van complexe wiskundige berekeningen en het geven van inzichten en analyses, zullen steeds meer door die systemen worden uitgevoerd. Mensen gaan dan meer taken doen waar zij goed in zijn, zoals taken die te maken hebben met de sociale, emotionele en empathische omgang met andere mensen. Ook zijn mensen goed in het gebruiken van hun verbeelding en hun intuïtie. Mensen kunnen dromen, computers niet. Mensen zijn daarnaast goed in improviseren en het toepassen van abstractie en generalisatie. Daardoor is er ruimte voor de eerdergenoemde paradox: aan de ene kant komen er meer snelheid en technologie, aan de andere kant worden juist ambacht, onthaasting en klantbeleving sterk gewaardeerd.

3. Nieuwe banen

Het is niet moeilijk te bedenken op welke gebieden automatisering menselijke arbeid minder noodzakelijk maakt. Maar het is minder makkelijk te voorspellen waar de technologie nieuwe banen kan scheppen. ‘Tegenwoordig doen verreweg de meesten van ons werk dat een boer uit de negentiende eeuw zich nooit had kunnen voorstellen,’ zegt futuroloog Kevin Kelly. Een derde van de nieuwe banen in de Verenigde Staten van de afgelopen 25 jaar bestond eerder niet of nauwelijks. Hetzelfde geldt mogelijk voor veel banen die er over vijftig jaar zullen zijn.

Sterker nog, volgens een rapport van het World Economic Forum oefent 65 procent van de basisschoolkinderen in de toekomst een baan uit die momenteel niet bestaat. En experts in het rapport The Next Era of Human-Machine Partnerships van computerfabrikant Dell en het Institute for the Future zijn nog stelliger in hun uitspraken: ze denken dat 85 procent van de banen in het jaar 2030 nu nog niet bestaat.
Een eeuw geleden had niemand kunnen vermoeden dat zijn achterkleinkinderen videogames zouden ontwerpen of apps zouden bouwen of lezingen zouden geven over technologische trends. Halverwege de vorige eeuw had ook niemand de sterke groei van
informatietechnologie, internet en sociale media en de grote hoeveelheid bijbehorende data en kenniswerkers zien aankomen. Honderd jaar geleden was er in wat we nu de mobiliteitsbranche noemen bezorgdheid over de komst van de auto, de overbodigheid van het paard als trekdier en de toekomst van mensen die hun geld verdienden als smid, koetsier, wagenbouwer, stalknecht of producent van paardenvoer. Deze banen zijn inderdaad bijna allemaal verdwenen, maar er zijn in dezelfde branche volledig nieuwe werkzaamheden gecreëerd in garages, bij tankstations, in motels, bij wegenaanleg en in andere bedrijfstakken.

Iets dergelijks kan gebeuren als bijvoorbeeld de zelfrijdende auto massaal wordt geïntroduceerd. Oude beroepen kunnen verdwijnen, maar nieuwe zullen ontstaan. Zelfrijdende auto’s hebben misschien operators nodig die op afstand ingrijpen als zich noodsituaties voordoen. Of er moet meerijdend personeel in zelfsturende bezorgauto’s zijn die aanbellen bij klanten en helpen met het versjouwen van pakketten. Of misschien ontwikkelt zich een heel nieuwe branche van bedrijven die entertainment creëren speciaal voor in je auto, of kantoorsoftware die aansluit bij softwaresystemen in de auto.
Kunstmatige intelligentie creëert op deze wijze volledig nieuwe bedrijven en verdienmodellen, waar ook weer mensen werken.

Ontwerp en creatie van KI
Er zal in elk geval nieuwe werkgelegenheid ontstaan als het gaat om het ontwerpen en creëren van KI-technologie. Deze slimme systemen moeten worden ontworpen, zowel technisch als conceptueel. Ze moeten op maat worden gemaakt, getraind en gecon gureerd. Daarbij zullen ze gebruik moeten maken van menselijke expertise. Gegevens moeten geïnterpreteerd en geduid worden en systemen moeten worden gevoed met de juiste gegevens. Als je een systeem bijvoorbeeld röntgenfoto’s wilt laten analyseren voor oncologie, moet je zeker weten dat je het met de juiste data voedt en daarnaast heb je medisch specialisten nodig die richting kunnen geven aan het proces en verbeteringen kunnen doorvoeren. Menselijk inzicht zal moeten worden toegepast om systemen te kunnen verbeteren.

De kunstmatige intelligentie voor chatbots en klantenservice zal moeten worden ontworpen en geïnstrueerd, waarvoor een groeiend leger ontwikkelaars en programmeurs nodig is. Voor conversational interfaces moeten dialogen worden geschreven; Google en Amazon huren zelfs comedywriters in om hun persoonlijke assistenten te laden met humor. Misschien komt er werk voor ‘bot-etiquettecoaches’ die zich gaan bezighouden met etiquette en fatsoensregels voor (nieuwe) chatbots.
KI-toepassingen zullen voortdurend moeten worden bijgewerkt en onderhouden, net als websites nu. Misschien ontwerpt een bedrijf binnenkort wel een soort Minecraft voor KI-toepassingen, zodat je een systeem kunt bouwen voor je bedrijf met het gemak waarmee kinderen nu een virtuele blokkenwereld creëren. Zo’n creatie maakt het voor heel veel ‘niet-techneuten’ makkelijk om nieuwe systemen te bouwen.

Ook zullen KI-systemen bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid omdat ze ons kennis laten maken met behoeftes waarvan we niet wisten dat we ze hadden of waarvan we gedacht hadden dat ze niet te vervullen waren. De apps Runkeeper en Buienradar bieden nu ook features waarvan we tien jaar geleden niet wisten dat we ze ooit belangrijk zouden gaan vinden.
Nieuwe werkgelegenheid zal ook ontstaan omdat kunstmatige intelligentie werkzaamheden gaat verrichten die wij mensen helemaal niet kúnnen verrichten.

De druk op de arbeidsmarkt gaat dus toenemen, flexibiliteit en aanpassingsvermogen wordt gevraagd. Werknemers moeten misschien snel kunnen omschakelen van routinematig naar niet routinematig en cognitieve technologie wordt de konijn uit de hoge hoed van de robotisering. Terwijl velen kijken naar de bedreigingen van een fysieke robot, is de software-robot de grootste drijvende kracht achter de veranderingen op de arbeidsmarkt door technologie.

Boek deze lezing

Meer weten? Bestel met onderstaande knop mijn boek: De digitale butler – Kansen en bedreigingen van kunstmatige intelligentie, onder andere dus over bovenstaand onderwerp!
Bestel

Mijn klanten