Lezing Singularity & Exponential Thinking

We moeten als mens anders leren denken, kijken, observeren en redeneren. Exponentieel denken. Moonshot thinking met een ‘Hacker Mindset”.

De term ‘Singularity’ is inmiddels een verzamelterm van de belangrijkste opkomende technologiën zoals ICT, biotech, neurotech, nanotech, robots, 3D printen, artificial intelligence, nieuwe energie, brain computer interfaces, quantum computing en ruimtevaart. De convergentie van deze technologieën leidt tot fundamentele veranderingen in de wereld.

De term ‘Singularity’ is omarmd door de gerenommeerde futurist Ray Kurzweil. Hij startte samen met ondernemer Peter Diamandis Singularity University, een uit Silicon Valley afkomstige denktank. Sinds 2017 ben ik een officiële SingularityU alumnus van de opleiding in Silicon Valley.

Dat betekent overigens niet dat ik klakkeloos alles overneem van Singularity University USA. Juist mijn toegevoegde waarde ligt in het kritisch denken, observeren en voorzien van context. Ik vind de Amerikaanse visie op Singularity soms te optimistisch en bekeken door de lens van sciencefiction.

In mijn lezing laat ik u inspirerende voorbeelden zien van de exponentiële groei van digitale technologie. Ik vertel het wervelend, energiek en inspirerend. Alles wat ik laatst zien gebeurt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Singularity en Exponentieel denken

Als mens zijn we namelijk gewend om lineair te kijken en te denken: we zijn gewend om te denken volgens 1,2,3,4,5 et cetera. Digitale technologie ontwikkelt zich echter vaak exponentieel: in verdubbelingen. De groei verloopt daar als volgt:  1,2,4,8,16,32,64 et cetera. In een sterk stijgende lijn.

In deze lezing gaat het over deze hypersnel groeiende oftewel “exponentiële technologieën” en de denkwijze die daarbij hoort.

Denk aan exponentiële technologiën als artificial intelligence, robotica, digital biology, internet of ​things, Blockchain, virtual & augmented ​reality, genetica​,​ bio-informatica en moonshot thinking.

Maar ik vertel u ook over de lessen van succesvolle bedrijven uit Silicon Valley.

  • In de ‘deceptive curve of dissapointment’ liggen de kansen
  • Kennis is vloeibaar.
  • Voorkom ‘innovatie met oogkleppen op’.
Bij Singularity University in Silicon Valley met o.a. Ray Kurzweil en Peter Diamandis
Bij Singularity University in Silicon Valley met o.a. Ray Kurzweil en Peter Diamandis

Best Practices

Ik vertel u graag over mijn best practices en key learnings van Singularity University en wat de nieuwe tijd van u vraagt. Na deze lezing bent u helemaal op de hoogte van deze mindset.

Ik heb veel ervaring in het spreken als trendwatcher en neem u graag mee in de digitale wereld!
Mijn lezingen bevatten altijd veel recente praktijkvoorbeelden. Inspirerend, enthousiast, nuchter en begrijpelijk voor het voetlicht gebracht. Geen science-fiction, maar een heldere blik in de toekomst.

“Soms heb je geluk en komt heel toevallig een spreker op je pad die op een speelse wijze de nodige dynamiek in kan brengen bij je ICT-kwartaal meeting. Jarno heeft niet alleen op een leuke humoristische wijze de nieuwste IT-trends over het voetlicht gebracht maar ook de nodige discussies losgemaakt over de bright en dark sights van de steeds verdergaande automatisering. Hij is daarbij zelfs geslaagd om de koppeling te maken naar onze bedrijfsvoering en heeft op die manier bijgedragen aan een geslaagde middag. Ben Vester, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Lees hieronder de uitleg over Singularity en Exponentieel denken. Wilt u zich laten inspireren? Boek dan deze lezing.

Boek deze lezing

Jarno Duursma is trendwatcher digitale technologie en auteur van 4 boeken, onder andere over Bitcoin Blockchain en kunstmatige intelligentie. Met zijn bedrijf Studio Overmorgen bevindt hij zich in de frontlinie van de nieuwste digitale ontwikkelingen. Hij is alumnus van het gerenommeerde opleidingsinstituut Singularity University in Silicon Valley.

Jarno is een veelgevraagd spreker met hoge beoordelingen. Hij is veelvuldig te zien in dagbladen en landelijke media zoals EenVandaag, BNR nieuwsradio, de Volkskrant en het Financieele Dagblad.

Introductie in exponentieel denken.
Exponentieel denken. Singularity. Waar hebben we het dan over?

Denkt eens goed: Wanneer u een gewoon stuk papier van ongeveer 0,005 cm dik vouwt, is het papier iets meer dan 1 cm dik na de 8e vouw. Maar na slechts 42 vouwen is dat stuk papier dik genoeg om de maan te bereiken. 42 vouwen. In het begin lijkt het niet interessant, maar de groei gaat exponentieel.
En na nog een keer vouwen van het papier, de 43e verdubbeling, gaat het tot aan de maan en weer terug. De verdubbelingen daarna worden voor ons moeilijk te conceptualiseren – in slechts 94 vouwen zou het papier de lengte van het waarneembare universum zijn. Exponentiële groei is bedrieglijk en verbazingwekkend, omdat de verdubbeling van kleine aantallen onvermijdelijk zal leiden tot getallen die wij met onze hersenen niet aankunnen.
Dit is nuttig om te weten omdat wij als mensen de neiging hebben om te overschatten wat er op korte termijn bereikt kan worden met nieuwe technologie, maar onderschatten wat er op lange termijn bereikt kan worden.

Mensen zijn niet toegerust om exponentiële groei te verwerken. Onze intuïtie neemt de leiding wanneer we de toekomst proberen te voorspellen op basis van hoeveel veranderingen we in het verleden hebben gezien. We gaan er vaak van uit dat de veranderingen constant blijven. Toch zeggen we: “het gaat steeds sneller allemaal”

Lineair: Als we 30 lineaire stappen in ons geheugen in beeld brengen (1,2,3,4, enz.), dan vinden onze hersenen dat niet moeilijk: we zijn op 30 meter afstand.
Exponentieel: Als we 30 stappen van de verdubbeling (1,2,4,4,8,16,32, enz.) in beeld brengen, hebben onze hersenen het moeilijk om de omvang van die reis te begrijpen. Het is meer dan 1 miljard meter (1.073.741.824 meter) of ongeveer 26 keer rond de planeet Aarde. Dat is exponentieel denken.
Het is de kloof tussen lineair en exponentieel. Onze hersenen kunnen dat vaak niet bevatten.

Mensen zijn slecht in het doen van voorspellingen te doen op het gebeid van exponentiële groei.
In het begin van de jaren tachtig vroeg bijvoorbeeld AT&T McKinsey om te voorspellen hoeveel mobiele telefoons er tegen het jaar 2000 in gebruik zouden zijn. McKinsey was zich bewust van de vele uitdagingen waarmee de industrie te maken kreeg (bulky apparaten, hoge kosten voor datagebruik, slechte levensduur van de batterij, enz.) Ze dachten dat er wereldwijd zo’n 900.000 abonnees zouden zijn. In 1999 werden er echter om de 3 dagen 900.000 abonnementen op een mobiele telefoondienst afgesloten. Wederom een voorbeeld van exponentiële groei.

Singularity en AGI
Een voorbeeld van strong KI is Artificial General Intelligence (AGI). Een AGI systeem is in principe in staat elke intellectuele taak uit te voeren die de mens ook kan uitvoeren. Wanneer AGI tot volledige wasdom komt, zal het systeem in staat zijn complexe ideeën te begrijpen door abstract en logisch te denken. Tevens kan een AGI zichzelf snel nieuwe dingen leren, bijvoorbeeld uit eigen eerder opgedane ervaringen. Het moment waarop een AGI de menselijke intelligentie evenaart en vervolgens over- stijgt, wordt ook wel the singularity genoemd. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar sommige experts zeggen dat dit niveau van kunstmatige intelligentie binnen een paar decennia zal worden bereikt.

Door KI-systemen die van zichzelf en van elkaar leren, en door steeds betere hard- en software maken we dus stappen richting Artificial General Intelligence (AGI): kunstmatige intelligentie van een niveau dat gelijkwaardig is aan dat van mensen. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar de richting is helder en binnen het KI- werkveld wordt er door bedrijven en wetenschappers met steeds meer aandacht en middelen aan gewerkt.
Deze geavanceerde vorm van intelligentie leert van zichzelf en de omgeving, zodat niet voor elk probleem een nieuw KI-systeem hoeft te worden gebouwd. Vandaar dat deze vorm van kunstmatige intelligentie wordt geclassificeerd met de term ‘algemene’ of ‘general’.
De cognitieve vaardigheden van zo’n systeem zouden het in staat stellen om een diversiteit aan taken te volbrengen. Tevens zou het deze kennis kunnen toepassen bij problemen die voor het systeem onbekend zijn. Een systeem kan aan een oplossing werken zonder voor dit specifieke probleem getraind te zijn en dus omgaan met onbekende factoren of onvoorziene omstandigheden, zoals wij mensen dat kunnen. Dit is ook de maatstaf van kunstmatige algemene intelligentie: een KI-systeem dat vergelijkbaar of beter presteert over de volledige breedte van het menselijk functioneren.

Tijdspad van kunstmatige algemene intelligentie
Computers met menselijke intelligentie lijken nog ver weg, maar KI-wetenschappers zijn inmiddels al bezig KI-software te ontwikkelen die in staat is KI-software te ontwikkelen – ja, je leest het goed. Wetenschappers van onder andere Google Brain, Deep- Mind, OpenAI (dat mede werd opgericht door Elon Musk) en het Massachusetts Institute of Technology zijn er al in geslaagd software te ontwikkelen die op zijn beurt weer software ontwikkelde voor spraakherkenning. Het resultaat was beter dan vergelijkbare software die ontwikkeld was door mensen. In de eerste maanden van 2017 waren er meerdere partijen die successen hebben geboekt om software te leren om zelflerende software te ontwikkelen. Dit kan ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie als technologie in een stroomversnelling raakt, ook omdat je voor de ontwikkeling minder afhankelijk bent van machine-learning experts. Zichzelf ontwikkelende software zou een logische stap richting een systeem met menselijke intelligentie kunnen zijn, maar daarvoor is het nog te vroeg; het tijdspad laat zich moeilijk voorspellen, maar de realisatie van een systeem met menselijke intelligentie kan dichterbij zijn dan we denken. Er zijn immers veel voorbeelden van informatietechnologieën die een exponentiële groeicurve laten zien (2, 4, 8, 16, 32 enzovoorts). De valkuil is dat de verdubbeling van capaciteit in het begin bijna onzichtbaar is, maar na verloop van tijd opvallend snel gaat. Zo zou het met kunstmatige algemene intelligentie ook kunnen gaan: eerst zijn de verbeteringen bijna onzichtbaar, maar opeens stijgt de groeicurve exponentieel.

Het Future of Humanity Institute vroeg in 2017 aan een grote groep onderzoekers op het gebied van machine learning hoe zij aankijken tegen de progressie in kunstmatige intelligentie en AGI, kunstmatige algemene intelligentie. De meeste onderzoekers voorspelden dat kunstmatige intelligentie de mens de komende veertig jaar in vele taken de baas zou worden. Als concrete gebieden werden genoemd:

• vertalen: 2024;
• het besturen van een vrachtwagen: 2027;
• werk in de retail: 2031;
• het schrijven van een bestseller: 2049;
• werken als chirurg: 2053.

De onderzoekers geloven dus dat kunstmatige intelligentie over zo’n veertig jaar beter is in alle menselijke taken dan mensen. Iedereen die na 1970 is geboren, gaat volgens deze experts kunstmatige algemene intelligentie dus nog meemaken en dat terwijl we geenszins zicht hebben op de veranderingen en implicaties die het meebrengt. De vergelijking met de invasie van buitenaards leven dringt zich hierbij als metafoor op: hoe zouden we reageren wanneer we zouden weten dat onze aarde over veertig jaar bezoek zou krijgen van een nieuwe entiteit?

Vergeet in dit verband niet dat sommige computersystemen op een aantal onderdelen nu al significant beter functioneren dan mensen. Een computerprocessor is met een snelheid van 2 gig- ahertz ongeveer tien miljoen keer sneller dan de neuronen in onze hersenen en computers kunnen elke denkbare grootte aan- nemen omdat ze niet de fysieke beperking van een hersenpan kennen. En een computer heeft een veel beter langetermijngeheugen, is accurater en wordt nooit moe.

Zijn we onderweg naar The Singularity?

Boek deze lezing

Mijn klanten